to-kiedys.pila.pl - Ref.:
HOME ABOUT GALLERY CONTACT MAP
Ref.:

Chocia? trzeba sie przedzieraa, nie ma co wybieraa
To musi docieraa - ?ya nie umieraa
Bya albo nie bya, oto jest pytanie
Czy jeste? w stanie odpowiedziea na nie

Docenia w3asne istnienie, to pierwsze za3o?enie,
Swojego na drugie nigdy nie zamienie
Teraz przeznaczenie, jebaa samounicestwienie
Nie przestawaa, sie nie poddawaa, na ?ycie stawiaa
Wy3?cznie na nie, na przetrwanie
Co w dzisiejszych czasach, jest umiejetno?ci?
W ?wiecie, w kt??rym nie wszystko przychodzi z 3atwo?ci?
Przepe3nionym z3o?ci? i spokojem, zmienne nastroje
Towarzysz? jak mieszane uczucia, mimo wszystko
??ya trzeba, to przekonanie sie narzuca
Jedynie desperat je odrzuca, wszelk? nadzieje porzuca
Ludzka mentalno?a i to co j? zak3??ca, k3opoty
Wiem co? o tym, ca3kowicie i tak nie odbior? mi ochoty
Do tego ?eby dopi?a swego, co? osi?gn?a
Trzeba sie przy3o?ya, kiedy czas gra na niekorzy?a
W konsekwencji r???nie mo?e sie u3o?ya
A jednak inwencji nie brak, intencji, szczerych checi
Tak trzymaa, ?ya nie umieraa, nie daa sie zakrecia
Nie pedzia na o?lep, najwy?szy czas realnie spojrzea
Na otoczenie gdzie do?wiadczenie, ma znacz?cy wp3yw
Na my?lenie, kt??re okre?la twoje po3o?enie
W sytuacjach tych nie brakuje, a potwierdzenie jest
W relacjach, co powoduje uzmys3owienie samemu sobie
Po co tu jestem i co w3a?ciwie robie
Logiczne pozostaj? odpowiedzi obie

Ref.

Dwa razy z r?k ?mierci zosta3em wyrwany
Za to wielkie dzieki dla Lyskacza i mojej mamy
Trzeba uwa?aa jak sie pewne granice przekracza
By nie daa plamy w ?yciu, pamietaj by zachowaa umiar w piciu
I nie wpierdolia sie w jak?? g3upote, kt??rej potem
Bedziesz ?a3owaa, jeste? m3ody nie zd??y3e? sie wychowaa
A ju? mo?esz zakonczya sw??j ?ywot marny, obraz czarny
Ale realny, niestety nie pozw??l by pisa3y o tobie gazety
W nekrologu, szanuj swoje ?ycie i dziekuj Bogu
Za to, ?e je masz, zanim wykonasz jaki? b3edny krok
Uderz sie lepiej w twarz

Bo ?yje sie raz, a reszta to z3udzenia, wiec zapomnij
Te chwile, kt??re s? do zapomnienia, a pamietaj wydarzenia
Kt??re daj? chea istnienia, je doceniaj, bo s? bod1cem
Kt??ry sprawia to, ?e my?lisz pozytywnie, funkcjonujesz
Kreatywnie i oceniasz obiektywnie otoczenie
Swoje ?ycie traktuj czynnie, a nie biernie, swoim
Przekonaniom wiernie, wci?? do przodu niezmiennie
Tak by miea satysfakcje, korzystaa z przyjemno?ci
I jebaa wegetacje, ?ya pe3ni? ?ycia, nie umieraa
Jak masz w czym to wybieraj, bo jest wiele mo?liwo?ci
Kt??re mo?esz odkrya w3a?nie teraz

Ref.

Tak ju? wysz3o, ?e dzisiaj ?ya nam przysz3o
Obecna sytuacja nie pozostawi3a du?o do wyboru
Ludziom wa?nej sprawy i honoru, inaczej jest pisane
Pod uwage brane, zawsze bed? pobierane lekcje
Powracaj?ce jak z przesz3o?ci retrospekcje
Rzeczy, kt??re mia3y znaczenie mniejsze lub wieksze
By cie?sze sie nie sta3o z dnia na dzien, nie wiem
Jak dla ciebie dla nas jest to najwa?niejsze
Aspekty tera1niejsze, na przek??r wszystkiemu co z3owieszcze
Przecie? znik?d sie nie bior? ludzkich 3ez
Ulewne deszcze tylko z cierpienia, ile kurwa jeszcze

poprzednia piosenka nastepna piosenka


Wiążąca Informacja Stawkowawirusowe zapalenie wątrobyzmiany w PIT 2019